Kategorier
Uncategorized

Tidigare deltagare Thomasine Olena

Funderar du på att söka till Akademin för Rörelsejurister?

Under augusti 2019 träffades jurister och juriststudenter från hela landet i Stockholm för att diskutera och utbildas i rörelsejuridiken. Under fyra intensiva dagar med föreläsningar, seminarium och aktivt deltagande kunde deltagarna fördjupa sina kunskaper inom en rad olika rättsområden tillsammans med inbjudna experter och praktiker.

Då Akademin har som förutsättning att påverka den svenska juristrollen, ser vi det som en viktig uppgift att utbilda morgondagens rörelsejurister. De flesta av akademins deltagare är redan socialt engagerade och använder juridiken för att stötta människor i behov. Vi vill därför uppmärksamma några av förra årets deltagare som gör ett viktigt arbete i samhället och förhoppningsvis inspirera dig att söka till Akademin! Först ut är Thomasine Olena, juriststudent från Lunds universitet.

Hur engagerar du dig som rörelsejurist idag?

Thomasine Olena, juriststudent från Umeås universitet

Jag och några juriststudenter i Umeå håller just nu på att planera för en föreläsningsserie i juridisk folkbildning. Tanken är att vi ska hålla föreläsningar och workshops i olika rättsområden som är en stor del av mångas vardag, exempelvis hyresrätt, arbetsrätt och olika typer av förvaltningsrätt. Vår motivation grundas i att juridisk kunskap många gånger behövs för att omsätta sin rätt på papper till verklighet, och att det därför är mycket problematiskt att tillgången till denna kunskap är snedfördelad i samhället.

Varför sökte du dig till akademin?

Anledningen till att jag sökte till juristprogrammet var tanken av att använda juridiken som ett redskap för att åstadkomma rättvisa och förändring. Men under studierna märktes snart att utbildningen inte lämnar så stort utrymme för att diskutera eller undersöka de etiska och ideologiska aspekterna av juridik, något som för mig var en kärnfråga. Därför blev jag enormt glad när jag läste om akademin. Det kändes som ett underbart forum för att få lära sig om och diskutera denna typ av perspektiv på rätten samt lära känna och lära av andra deltagare med samma intresse. Den känslan bekräftades, minst sagt, väl på plats!

Hur ser du på din framtida roll som jurist?

Min förhoppning är att jag under hela utbildningen och framtid som jurist ska hålla fast vid min rörelsejuridiska övertygelse, att arbeta och diskutera rätten utifrån en övertygelse av hur saker bör vara. Att inte falla för att acceptera status quo och bara betrakta mig som en rättstillämpare.