Kategorier
Uncategorized

Sök till Akademin för Rörelsejurister 2020

Akademin för Rörelsejurister kommer att hållas utanför Stockholm den 24–28 augusti 2020, och arrangörerna bekostar resa, mat och uppehälle för dem som blir antagna till akademin. När du anmäler dig till akademin behöver du veta att du har möjlighet att delta alla dagar. Grundkravet för antagna är att de ska ställa upp på Akademin för Rörelsejuristers värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper och ge dem tillgång till juridiska verktyg. 

Sista ansökningsdag är 25 april och vi kommer att genomföra intervjuer löpande, så gå in på Ansökan 2020 och skicka in din ansökan till rorelsejurister@arenagruppen.se.

Arrangörerna följer utvecklingen kring covid-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av det oklara läget i framtiden arrangeras Akademin med förhoppningen att situationen har vänt till det bättre mot slutet av sommaren. Förebyggande åtgärder vidtas i den mån det behövs samt krävs med hänsyn till risk för smittspridning.

//Rektorn för Akademin för Rörelsejurister