Kategorier
Uncategorized

Rörelsejuridik – vad, för vem och hur?

Idag inleddes veckans första temadag, ”Rörelsejuridik – vad, för vem och hur”, med gruppdiskussioner där deltagarna fick möjlighet att diskutera vad rörelsejuridik innebär för dem, samt de tio rörelsejuridiska principerna från rapporten Rörelsejurister (2015). Det resulterade i intressanta och givande samtal där deltagarna fick möjlighet att lära sig av varandra. Diskussionerna tog sedan vid under doktoranden Maria Näävs pass om juridiken och juristrollen ur ett maktperspektiv, där deltagarna fick lära sig om juridikens dubbelhet samt nödvändigheten i att en rörelsejurist kan förhålla sig pragmatisk inför den maktutövning, men även frigörande potential, som juridiken innefattar. Senare under förmiddagen fick vi besök av Katrin Lainpelto, docent i processrätt, som bland annat presenterade sin forskning där man kunde se att unga nyanlända döms för brott på vagare grunder än svenska ungdomar. Deltagarna fick även möjlighet att diskutera hur man kan forska rörelsejuridiskt och hur det förhåller sig till kraven på objektivitet.

Efter att deltagarna fick i sig lunch fortsatte föreläsningar då vi fick besök av Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för Rättvisa som berättade om deras verksamhet och hur de arbetar med juridisk aktivism. Eftermiddagen rundades sedan av med en föreläsning där Carina Lindberg, förbundsjurist från SEKO, pratade om den svenska arbetsmarknadsmodellen och juristens roll inom fackföreningsrörelsen.

Kvällen avslutades med att vi fick besök av advokat Tomas Fridh som om advokatens roll i rörelsen!