Kategorier
Uncategorized

Binita Kharel

Presentation av årets deltagare Binita Kharel

Under augusti 2020 kommer jurister och juriststudenter från hela landet att träffas i Stockholm för att diskutera och utbildas i rörelsejuridiken. Deltagarna kommer få uppleva en intensiv vecka med föreläsningar, seminarier med mera, där de kommer fördjupa sina kunskaper inom en rad olika rättsområden tillsammans med inbjudna experter och praktiker. Under de kommande veckorna kommer vi presentera några av de deltagare som kommer vara med under Akademin för Rörelsejurister 2020. Här kommer den andra deltagarpresentationen av Binita Kharel.

Varför sökte du till Akademin för Rörelsejurister?

Binita Kharel, jurist.

Efter att jag tog juristexamen i november 2019 upplevde jag att jag höll på att tappa mitt engagemang och driv. Jag sökte därför till årets akademi för att få inspiration och idéer för att kunna använda min examen till att bidra.

– Vad är dina erfarenheter från studierna på juristprogrammet?

Jag började juristprogrammet med en förhoppning om att utbildningen skulle ge mig verktyg
för att kunna förändra och tillvarata mina och andras rättigheter. Under utbildningen upplevde
jag däremot ett stort fokus på individuell prestation och karriär snarare än att se sig själv och
sin roll som en funktion i samhället som ska vara till nytta för samtliga medborgare.

– Vad är dina förväntningar inför akademin och vilka rättsområden är du särskilt intresserad av?

Jag ser fram emot att lyssna och ta in andra juristers och studenters erfarenheter och kunskap,
att fylla på med inspiration och bolla idéer. Jag skrev uppsats inom finansmarknadsrätt och
har en ambition om att fortsätta sökandet och öka kunskapen om bank- och finansväsendet för
att kunna tillgängliggöra och kritiskt granska. Samtidigt känns det meningsfullt att komma ner
från abstraktionerna och få mera praktisk kunskap om samhället. Något som jag särskilt vill
lära mig är frågor som rör välfärd och hur man går tillväga och orienterar sig i dagens
myndighetslandskap vad gäller arbetslöshetsersättning, sjukersättning med mera.