juni 16, 2017

Vad är rörelsejuridik?

Många av oss som valt juridiken har det en ambition att påverka samhället i en mer rättvis och solidarisk riktning. Samtidigt har den svenska juristrollen och rättskulturen begränsat oss från att se juridiken som en möjlighet att formulera samhällskritik och påvisa och bekämpa orättvisor. I tider då domstolar och jurister får mer makt, behöver vi även se hur juridiken kan fungera som ett verktyg för att kämpa för utsatta grupper i samhället.

Rami Al-Khamisi är numera själv jurist. Han är uppvuxen i Husby och har sedan 2008 haft en framträdande roll i de sociala rörelserna i miljonprogrammen och arbetat med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning. Han är av grundarna till föreningen Megafonen och under dessa år kom han till slutsatsen att juridik var ett av flera sätt att påverka samhället i en positiv riktning.  Under sommaren 2015 reste han till USA för att inspireras av det som i USA kallas ”Movement lawyering”: jurister som ställer sina kunskaper till förfogande för att stötta gräsrotsorganisationer, aktivister och människor i utsatta miljöer.

Dessa erfarenheter resulterade i en rapport som blivit Arenagruppens mest nedladdade någonsin. Som det står på Arenas hemsida:

Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister

Rami Al-Khamisi har skrivit en rapport han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som länge sköljt över oss.

Rapporten bygger på erfarenheter från Sveriges miljonprogram, från människors behov av juridiskt stöd till juridik i gräsrotsorganiseringens tjänst. I rapporten reflekteras det över juristrollen, juridikens roll i samhället, konkreta verktyg och principer för hur en rörelsejurist kan arbeta för social rättvisa.

Ladda ner rapporten här: http://arenaide.se/rapporter/rorelsejurister/

Läs ett referat av rapporten på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet den 20 januari 2016 ››

Läs “Juridiken som verktyg för förändring” Al-Khamisi i Magasinet Paragraf 2016-06-09. https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/47624-juridiken-som-verktyg-for-forandring/