juni 16, 2017

Vad är Rörelsejuridik

Många av oss som valt juridiken som verktyg har gjort det som ett sätt att påverka samhället i en mer rättvis och solidarisk riktning. Vi har sett juridiken som en möjlighet att formulera samhällskritik, påvisa och bekämpa orättvisor och en möjlighet för individer och grupper att själva organisera sig och ställa krav på rättigheter.

Rami al Khamisi är en av grundarna till föreningen Megafonen. Han är uppvuxen i Husby och har länge verkat som organisatör och samhällsförändrare. Han kom till slutsatsen att juridik var ett sätt att påverka samhället i en positiv riktning och reste under hösten 2015 omkring i USA för att på uppdrag av Arena Idé träffa och inspireras av det som i USA kallas ”Movement law”. Ofta underfinansierade jurister och juridiska aktivister som ställt sina kunskaper till förfogande för att hjälpa människor i utsatta situationer och miljöer.

Senast under våren, då Trump-administrationen införde ett reseförbud riktat mot resenärer ifrån muslimska länder strömmade jurister, advokater och juriststudenter till flygplatser över hela USA för att bistå människor i nöd.

Idén är enkel och beprövad: Den använder juridiken som ett sätt att kritisera illegitim maktutövning och att verka för att opinionsbildning och demokratiutveckling stärker utsatta gruppers möjlighet att ställa .

Rami kom hem och skrev en rapport som sedan dess blivit Arenagruppens mest nedladdade. Rami är för närvarande på resande fot i Brasilien, där han studerar och inhämtar kunskaper som förhoppningsvis kommer att kunna delges deltagarna på Akademin för Rörelsejurister när han kommer hem.

Som det står på Arenas hensida:

Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister

Rami Al-Khamisi har skrivit en rapport han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som länge sköljt över oss.

Rapporten bygger på Rami Al-Khamisis resa, från juridiken som självförsvar till juridik i gräsrotsorganiseringens tjänst. Den bygger också på en studieresa till USA under hösten 2015. Rapporten avslutas med tio principer för rörelsejurister för social rättvisa.

Rami Al-Khamisi är uppväxt i Stockholmsförorten Husby. Han är juridikstudent på Stockholms universitet och en av grundarna för den urbana rättviserörelsen Megafonen. Rami har sedan 2008 haft en framträdande roll i de sociala rörelserna i miljonprogrammen och arbetat med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning.

Läs ett referat från Ramis presentation av rapporten på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet den 20 januari 2016 ››

Läs “Juridiken som verktyg för förändring” Al-Khamisi i Magasinet Paragraf 2016-06-09. https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/47624-juridiken-som-verktyg-for-forandring/