juni 16, 2017

Vad är rörelsejuridik?

Intresset för rörelsejuridiken såväl som rättvisefrågor växer runt om i Sverige, och fler rörelsejurister formas och engagerar sig i frågor om antidiskriminering, mänskliga rättigheter och enskildas tillgång till rättvisa. Samtidigt har den svenska juristrollen och rättskulturen begränsat oss från att se juridiken som en möjlighet att formulera samhällskritik och påvisa och bekämpa orättvisor. I tider då domstolar och jurister får mer makt, behöver vi även se hur juridiken kan fungera som ett verktyg för att kämpa för utsatta grupper i samhället.

Rami Al-Khamisi är numera själv jurist och rektor för Akademin för rörelsejurister. Han är uppvuxen i Husby och har sedan 2008 haft en framträdande roll i de sociala rörelserna i miljonprogrammen och arbetat med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning.  Under sommaren 2015 reste han till USA, men senare även till Sydafrika och Brasilien för att inspireras av det som kallas ”Movement lawyering”:  jurister som ställer sina kunskaper till förfogande för att stötta gräsrotsorganisationer, aktivister och människor i utsatta miljöer.

Dessa erfarenheter resulterade i en rapport som blivit Arenagruppens mest nedladdade någonsin. Som det står på Arenas hemsida:

Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister

Rapporten, som introducerade rörelsejuridiken i ett svenskt sammanhang, synliggör hur maktrelationer som klass, kön och etnicitet förhåller sig till rätten. Rörelsejuridiken har rötter i en strävan att motverka marginaliserade människors försämrade levnadsvillkor. Framförallt utgår den från behovet av tillgång till rättvisa för människor i bland annat våra svenska förorter – bostadsområden som idag diskuteras som no-go-zoner och hot mot rättsstaten.

I rapporten reflekteras det över juristrollen, juridikens roll i samhället, konkreta verktyg och principer för hur en rörelsejurist tillsammans med civilsamhället kan arbeta för social rättvisa.

Ladda ner rapporten här: http://arenaide.se/rapporter/rorelsejurister/

Läs “Juridiken som verktyg för förändring” Al-Khamisi i Magasinet Paragraf 2016-06-09. https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/47624-juridiken-som-verktyg-for-forandring/

Den nya rapporten samt även podden i rörelsejuridik kan länkas här: