Kategorier
Uncategorized

Rörelsejuridik och verktyg för en barnrättsjurist

Babak Behdjou, jurist på Barnrättsbyrån är inbjuden talare på årets Akademi för Rörelsejurister. En person som själv har växt upp i utsatta miljöer och sett hur svårt barn och ungdomar kan fara illa och hur viktigt det är att det finns vuxna som ihop med barnen kan hävda deras rätt. Babak har tidigare bland annat arbetat på advokatbyrå, Migrationsverket och varit programledare i podden Klassresan. Akademin träffar rörelsejuristen Babak för att diskutera hans motivation i  det juridiska arbetet för att stärka barns rättigheter i samhället.

– Vad motiverade dig att bli jurist och arbeta med humanjuridik? 

Det finns flera skäl till varför jag valde att bli jurist. Jag växte upp i Järva-området i Stockholm med min storebror och en ensamstående mamma som inte alltid fick livet att gå ihop. Mamma är en iransk regimkritiker och dödshot från den iranska regimen och kontakt med den svenska säkerhetspolisen tillhörde vardagen. Jag fick tidigt uppleva hur svenska myndigheter blundade för de svårigheter vi hade och detta ihop med en utmanande ekonomisk situation skapade lätt stress och oro i familjen. Utöver det såg jag ofta hur familj och vänner i mina uppväxtområden inte kunde hävda sin rätt i vardagen. Den frustration som allt detta ledde till gjorde att jag sökte mig till ett yrke som gav mig möjligheten att stå upp för mig själv och andra utsatta i hopp om att kunna jämna ut de maktobalanser som finns i samhället.

– Hur arbetar du idag som rörelsejurist, och med vilka verktyg? 

Idag arbetar jag som jurist på Barnrättsbyrån på uppdrag av barn och unga i åldrarna 0 till 21 år. De som vänder sig till oss har bekymmer med sina rättigheter och erbjuds därför juridisk och praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Då vi inte kan ta emot alla som kontaktar oss så jobbar vi även med påverkansarbete för att förbättra villkoren för en större grupp unga.

– Tror du behovet av rörelsejuridiken kommer att utvecklas i Sverige framöver? 

Absolut! I synnerhet då vi ser hur klassklyftorna snabbt växer och en marginaliserad etnisk underklass växer fram som samhället sedan länge vänt ryggen. En främlingsfientlig retorik och politik gör att vi som rörelsejurister än mer behöver vara på tårna och använda oss av juridiken för att skapa förändring när det politiska modet och viljan att stå upp för de mest utsatta lyser med sin frånvaro.

Vill du veta mer om Barnrättsbyrånsarbete, besök deras hemsida: http://barnrattsbyran.se/