Om Akademin

Akademin för Rörelsejurister

Kan juridik användas som ett verktyg för att ge utsatta människor en röst, utjämna sociala orättvisor och jobba för ett mer jämlikt samhälle, och vad är juristers roll i samhället? Det är några av flera frågor som rörelsejuridiken försöker besvara i teori och praktik.

Sommaren 2022 genomförs Akademin för Rörelsejurister för femte gången, ett fyra dagars långt internat för jurister och juridikstuderande som arbetar med juridik i vardagen och som brinner för rättvisefrågor. Målet är att samla progressiva personer som brinner för social rättvisa, och som vill använda juridiken och organisering för att uppnå det. Akademin är ett program för unga jurister och juridikstuderande med inriktning på social mobilisering, mänskliga rättigheter och antidiskriminering, som syftar till att skapa och stärka morgondagens rörelsejurister. Grundkravet för antagna är att de ska ställa upp på Akademin för rörelsejuristers värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper och förändra rättskulturen i Sverige.

Rörelsejurister från 2018 års Akademi.

Utbildning fokuserar på att erbjuda praktiska och teoretiska verktyg för jurister som vill verka progressivt samt bygga ett nätverk av jurister som brinner för social förändring. Akademin för rörelsejurister uitgörs av fyra utbildningsdagar den 22-26 augusti 2022 utanför Stockholm samt en återträff under hösten.

De som föreläser på Akademin är några av Sveriges främsta juridiska experter, människorättsaktivister och praktiker inom en rad olika rättsområden. De har valt juridiken som verktyg och är specialister inom sina områden. Det kan handla om migrationsrätt, jämställdhet, mänskliga rättigheter samt påverkansarbete och lagändring.

Det pedagogiska upplägget för träffarna lägger stor vikt vid interaktivitet och blandar därför föreläsningar med workshops, diskussioner mellan föreläsare och deltagare.

Bakom Akademin för Rörelsejurister står: tankesmedjan Arena Idé, ABF och Hyresgästföreningen. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagarna förutsätts närvara under hela utbildningen och återträffen.

Har du frågor om Akademin eller vill komma i kontakt med oss? Mejla oss på  rorelsejurister@arenagruppen.se.