oktober 15, 2014

Om skolan

Akademin för Rörelsejurister är ett ledarskapsprogram för unga jurister, juridikstuderande och människorättsaktivister med inriktning på social mobilisering, mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Programmet riktar sig till progressiva unga jurister från hela landet. Grundkravet för antagna är att de ska ställa upp på Akademin för Rörelsejuristers värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper och förändra rättskulturen i Sverige.

Utbildningen fokuserar på att erbjuda praktiska och teoretiska verktyg för jurister som vill verka progressivt samt bygga ett nätverk av jurister som brinner för social förändring. Akademin för Rörelsejurister utgörs av fyra utbildningsdagar i slutet av augusti 2018 i Stockholm samt en återträff under hösten. 

Deltagare från rörelseakademin, 2017.

De som föreläser på Akademin är några av Sveriges främsta juridiska experter, människorättsaktivister och praktiker inom en rad olika rättsområden. De har valt juridiken som verktyg och är specialister inom sina områden. Det kan handla om migrationsrätt, jämställdhet, polisrätt, mänskliga rättigheter samt påverkansarbete och lagändring.

Det pedagogiska upplägget för träffarna lägger stor vikt vid interaktivitet och blandar därför föreläsningar med workshops, diskussioner och dialog mellan föreläsare och deltagare. I Akademin för Rörelsejurister ingår även ett projektarbete som deltagarna förväntas genomföra under programmets gång.

Bakom Akademin för Rörelsejurister står tre institutioner från arbetarrörelsen: tankesmedjan Arena Idé, ABF och Hyresgästföreningen. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagarna förutsätts närvara under hela utbildningen och återträffen.

Läs vad de tidigare deltagarna och juriststudenterna Jenny och Miran hade säga om 2017 års akademi: http://rorelsejuridik.se/akademin-2017/

Ansökan 2018

Kommentera