Kategorier
Uncategorized

Mimmi Fekade

Presentation av årets deltagare Mimmi Fekade

Under augusti 2020 kommer jurister och juriststudenter från hela landet att träffas i Stockholm för att diskutera och utbildas i rörelsejuridiken. Deltagarna kommer få uppleva en intensiv vecka med föreläsningar, seminarier med mera, där de kommer fördjupa sina kunskaper inom en rad olika rättsområden tillsammans med inbjudna experter och praktiker. Under de kommande veckorna kommer vi presentera några av de deltagare som kommer vara med under Akademin för Rörelsejurister 2020. Först ut är Mimmi Fekade, juriststudent från Stockholms universitet.

Varför sökte du till Akademin för Rörelsejurister?

Mimmi Fekade, juriststudent från Stockholms universitet.

Jag söker mig till akademin för rörelsejurister för att jag vill lära mig mer om hur jag kan använda juridiken på ett samhällsförbättrande sätt. Jag vill använda juridiken på ett sätt som stärker rättigheter för de som är särskilt utsatta i samhället och jag tror att akademin för rörelsejurister är den perfekta platsen för mig att utvecklas. Jag delar det synsätt som rörelsejuridiken har på juridikens roll i samhället. Juridiken verkar inte isolerat, utan i ett sammanhang där det förekommer sociala orättvisor och andra samhällsproblem. För en jurist är det därför viktigt att ha insikt i hur juridiken förhåller sig till strukturer och maktförhållanden i samhället. Jag tror att akademin för rörelsejurister kommer att ge mig de verktyg jag behöver för att kunna använda juridiken för att kämpa emot strukturella problem i samhället.

– Vad är dina erfarenheter från studierna på juristprogrammet?

 Jag upplever att juristprogrammet har gett väldigt litet utrymme för att kritiskt diskutera juridiken utifrån verkliga förhållanden i samhället. Juristens roll, så som jag har lärt mig under juristprogrammet, är att tillämpa de neutralt utformade regler och lagar som finns. Det som inte diskuteras alls under programmet är vilken problematik som kan uppstå när neutralt formulerade lagar och regler ska tillämpas i ett samhälle med växande klassklyftor, rasism, sociala orättvisor m.m. På det sättet tycker jag att juristprogrammet är bristfälligt. Samtidigt är det också i detta sammanhang rörelsejuristen fyller en viktig funktion eftersom denne har förståelse för juridikens samspel med andra förhållanden i samhället. Det vore önskvärt om det perspektivet också inkluderades i juristprogrammet då det är viktigt att framtidens jurister inte blundar för de ekonomiska och sociala strukturerna i samhället som påverkar juridiken.

– Vad är dina förväntningar inför akademin och vilka rättsområden är du särskilt intresserad av?

Jag förväntar mig att få lyssna på många intressanta föreläsare och ha många givande diskussioner under akademin. Jag ser fram emot att få träffa likasinnade jurister och juriststudenter för att utbyta idéer och utvidga mitt nätverk. Efter akademin tror jag att jag kommer vara så inspirerad till att engagera mig ytterligare som rörelsejurist.

De rättsområden jag särskilt är intresserad av är brottmål och särskilt straffprocessuella tvångsmedel. Jag är också intresserad av migrationsrätt. Mitt största intresse är dock mänskliga rättigheter och jag skulle säga att jag har ett ”mänskliga rättigheter-perspektiv” på de flesta andra områden inom juridiken.