Kategorier
Uncategorized

Juridiken som verktyg för ansvarsutkrävande

Akademins andra temadag, ”Juridiken som verktyg för ansvarsutkrävande”, är nu avklarad! Intressanta föreläsningar har hållits och stora mängder kaffe har druckits. Dagen inleddes med ett besök från Amnesty där Johanna Westeson pratade om utsatta EU-migranter och mänskliga rättigheter – särskilt rätten till bostad. Därefter presenterade Johan Nordkvist Juridikfrontens verksamhet och hur de arbetar konkret med att motverka högerextremt hat på nätet.

Efter en stabil lunch fick vi besök av Charlotta Lagnander som berättade om hur det är att arbeta som offentligt biträde i asylprocesser samt de problem som uppstår för HBTQI-personer i relation till trovärdighetsfrågor. Johan Pelling från Hyresgästföreningen berättade sedan om rörelsejuridikens roll i hyresgäströrelsen, och slutligen John Stauffer från Civil Rights Defenders som pratade om strategisk processföring som verktyg för samhällsförändring. Dagen avslutades därefter med en sedvanlig reflektionsrunda! Glöm inte att tune in imorgon när vi kör vidare med workshops där vi diskuterar hur vi kan organisera oss och ta rörelsejuridiken vidare!