Kategorier
Uncategorized

Jaafer Al-sudani

Presentation av årets deltagare Jaafer Al-sudani

Under augusti 2020 kommer jurister och juriststudenter från hela landet att träffas i Stockholm för att diskutera och utbildas i rörelsejuridiken. Deltagarna kommer få uppleva en intensiv vecka med föreläsningar, seminarier med mera, där de kommer fördjupa sina kunskaper inom en rad olika rättsområden tillsammans med inbjudna experter och praktiker. Under de kommande veckorna kommer vi presentera några av de deltagare som kommer vara med under Akademin för Rörelsejurister 2020. Här kommer den andra deltagarpresentationen av Jaafer Al-sudani.

Varför sökte du till Akademin för Rörelsejurister?

Jafeer Al-sudani.

Jag sökte till akademin därför att jag ser rörelsejuridiken som en skyldighet för oss jurister – att hjälpa, stödja samt sträva efter rättvisa för de utsatta och att tala om enskildas rättigheter. Jag ser stora klyftor i samhället idag och att enskilda saknar kunskap om sina egna rättigheter. Därmed ser jag behovet av aktiva jurister som kan jobba med att bekämpa orättvisor med juridiken i bagaget. Jag ser att politiken idag inte är populär hos de utsatta grupperna, därför måste det ersättas med aktiva jurister för att synliggöra och uppmärksamma samt arbeta med rättvisefrågor för att kämpa för de utsatta i samhället.

– Vad är dina erfarenheter från studierna på juristprogrammet?

Jag valde att bli jurist för att få kunskap och verktyg för att uttrycka mina åsikter och specifikt om orättvisor som växer dagligen. Men tyvärr så lär man sig att bli av med sina åsikter. Detta måste reformeras för att kunna bygga aktiva jurister.

Jag tycker inte att jag har erhållit tillräckliga kunskaper från utbildningen och jag syftar då på brister vad gäller kunskaper om samhället och mänskliga förhållanden som påverkar de utsatta medborgarna. Även kunskap om att driva kampen mot orättvisor i samhället.

– Vad är dina förväntningar inför akademin och vilka rättsområden är du särskilt intresserad av?

Jag har lärt mig att grunden i samhällets rättssäkerhet är att upplysa medborgare om sina rättigheter, skyldigheter och handlingsplan. Mina förväntningar är att få redskap/verktyg för att organisera mig och vara aktiv med att bekämpa de vardagliga orättvisorna med juridiken i bagaget. Områden jag brinner för är mänskliga rättigheter, förvaltningsrätt, beskattningsrätt, migrationsrätt och socialförsäkringen.