Kategorier
Uncategorized

Tidigare deltagare Deria Rumina Yenidoğan

Funderar du på att söka till Akademin för Rörelsejurister?

Under augusti 2018 träffades jurister och juriststudenter från hela landet i Stockholm för att diskutera och utbildas i rörelsejuridiken. Under fyra intensiva dagar med föreläsningar, seminarium och aktivt deltagande kunde deltagarna fördjupa sina kunskaper inom en rad olika rättsområden tillsammans med inbjudna experter och praktiker.

Då Akademin har som förutsättning att påverka den svenska juristrollen, ser vi det som en viktig uppgift att utbilda morgondagens rörelsejurister. De flesta av akademins deltagare är redan socialt engagerade och använder juridiken för att stötta människor i behov. Vi vill därför uppmärksamma några av förra årets deltagare som gör ett viktigt arbete i samhället och förhoppningsvis inspirera dig att söka till Akademin! Först ut är Deria Rumina Yenidogan, juriststudent från Lunds universitet.

Hur engagerar du dig som rörelsejurist idag?

Deria Rumina Yenidoğan, juriststudent från Lunds Universitet

Just nu är jag med och arbetar i ett projekt som går ut på att tillgängliggöra juridik för personer som har sökt och blivit nekade skydd i Sverige och för de aktivister som på olika sätt stöttar dessa personer. Vi som arbetar med detta projekt försöker också ständigt kritisera nuvarande ordning för att visa på att det inte behöver vara såhär. Lagen är normaliserande, och därför är det viktigt att peka på det absurda i vissa institutioner som t.ex. förvar, för att kunna väcka motstånd.

Varför sökte du dig till akademin?

Under mitt uppehåll från juristprogrammet hade jag riktigt svårt att motivera mig själv att gå tillbaka. Allt kändes som skit och det kändes som att jag bara skulle bidra till mer skit genom att gå klart utbildningen för att sedan arbeta som jurist. Jag behövde få se att det fanns andra vägar och andra sätt att argumentera på inom den ”juridiska sfären”.

Hur ser du på din framtida roll som jurist?

Jag vill förbli en idealist och aldrig glömma var jag kommer ifrån och vem jag arbetar för. Jag vill göra allt jag kan för att inte upprätthålla unkna system och alltid jobba för de människor som får lida av systemet. Jag vill aldrig acceptera att saker bara är som de är.