Kategorier
Uncategorized

Dags att köra igång Akademin 2018

Hösten 2015 efter några års studier på juristprogrammet skrevs rapporten om Rörelsejurister. Nu snart tre år sedan, 2018 anordnas den andra upplagan av Akademin för rörelsejurister. Samtalen har varit många, likaså de initiativ som tagits i landet samband med att rapporten släpptes. De politiska och nationalistiska krafterna som växer i vårt land har fått många att inse att rasism och social exkludering, behöver bekämpas både rättsligt och framförallt politiskt genom en folklig organisering. Behovet av att organisera sig som rörelsejurist växer, även intresset av att förstå rörelsejuridiken djupare och göra det tillsammans med andra som brinner för social rättvisa.

Deltagarna är personer som delar akademins värderingar av att organisera sig med och för underprivilegierade grupper i samhället. Det är vår grund som vi behöver bygga vidare på tillsammans och med andra som tyvärr inte kan vara med oss under denna vecka.

Det är också syftet med Akademin när vi samlas och sätter igång våra samtal med några av Sveriges främsta föreläsare, jurister och organisationer. Gemensamt vill vi lyfta fram viktiga relevanta rättspolitiska och juridiska frågor för att förstå vår roll och ansvar som rörelsejurister.

Rami Al-khamisi

Rektor för Akademin för Rörelsejurister 2018