Dags att köra igång Akademin 2018

Hösten 2015 efter några års studier på juristprogrammet skrevs rapporten om Rörelsejurister. Jag hade länge känt mig frustrerad på juristprogrammets kursinnehåll, på de uteblivna rättskritiska samtalen och det bristande intresset hos studenter att vilja göra något med juridiken. Jag hade börjat ifrågasatte valet att studera juridik. Någonstans höll jag på att gå vilse, förlora mina värderingar och ideal. Jag skrev rapporten i missnöje, men kände innerst inne att behovet för de juridiska behov som finns hos många grupper var stort. Jag bestämde mig för att skriva rapporten för att synliggöra den ojämlikhet som finns i tillgången till demokratin och rättvisan. Väcka andra studenters och juristers kritiska förmåga och förståelse av att varken vi eller lagen är neutrala. Genom att sätta juridiken i ett större politiskt och socialt sammanhang, inspirera även aktivister och gräsrotsorganisationer att förstå juridikens roll i samhället och att våga se både dess möjligheter, och begränsningar för den egna kampen. 

Nu snart tre år sedan, 2018 anordnar vi den andra upplagan av Akademin för Rörelsejurister för juriststudenter och jurister från hela landet. Samtalen har varit många, likaså de initiativ som tagits i landet samband med att rapporten släpptes. De politiska och nationalistiska krafterna som växer i vårt land har fått många att inse att rasism och social exkludering, behöver bekämpas både rättsligt och framförallt genom en folklig organisering. Behovet av att organisera sig som rörelsejurist växer, även intresset av att förstå rörelsejuridiken djupare och göra det tillsammans med andra som brinner för social rättvisa. Deltagarna är personer som delar akademins värderingar av att organisera sig med och för underprivilegierade grupper i samhället. Det är vår grund som vi behöver bygga vidare på tillsammans och med andra som tyvärr inte kan vara med oss under denna vecka.

Det är också syftet med Akademin när vi samlas och sätter igång våra samtal med några av Sveriges främsta föreläsare, jurister och organisationer. Gemensamt vill vi lyfta fram viktiga relevanta rättspolitiska och juridiska frågor för att förstå vår roll och ansvar som rörelsejurister.

Rami Al-khamisi

Rektor för Akademin för Rörelsejurister 2018