Kategorier
Uncategorized

Civilsamhället, behov och utmaningar

Veckans tredje temadag, ”Civilsamhället, behov och utmaningar”, är nu avklarad! Utgångspunkten för dagen har varit just civilsamhällets behov och hur rörelsejuristen kan bidra i kampen för social rättvisa. Under dagen har vi bland annat fått besök av socionomen Pia Kjellblom, lektor i välfärdsrätt, som har pratat om den sociala och ekonomiska rättighetsrådgivningen som verksamheten SER bedriver. Temadagen fortsatte sedan med ett samtal mellan deltagarna och Ola Linder från Independent Living Institute om lagen som verktyg för funktionsrättsrörelsen. Innan det var dags för lunch fick vi sedan besök av kvinnojouren Fempowerment som berättade om sin verksamhet och mäns våld mot kvinnor.

Därefter blev det dags för ett pass om ras-/etnisk profilering som hölls av kriminologen Leandro Schclarek Mulinari från Stockholms Universitet. Det gav upphov till intressanta diskussioner om vad rörelsejuristen kan göra i kampen mot rasism samhället. Dagen avslutades sedan med diskussioner i storgrupp där samtliga deltagare fick dela med sig av sina erfarenheter som aktivister och jurister – vilka behov som finns och hur man kan organisera sig själv men även andra.