Kategorier
Uncategorized

Ansökan öppen för Akademin 2022!

Nu är ansökan till Akademin för Rörelsejurister 2022 öppen! Sista ansökningsdag är 30 april och vi kommer att genomföra intervjuer löpande, så gå in på Ansökan 2022 och skicka in din ansökan till rorelsejurister@arenagruppen.se.

Akademin för Rörelsejurister kommer att hållas utanför Stockholm den 22–26 augusti 2022, och arrangörerna bekostar resa, mat och uppehälle för dem som blir antagna till akademin. När du anmäler dig till akademin behöver du veta att du har möjlighet att delta alla dagar. Grundkravet för antagna är att de ska ställa upp på Akademin för Rörelsejuristers värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper och ge dem tillgång till juridiska verktyg. 

Med förhoppning om att ses i sommar!

// Rami & Miran

Rektorerna för Akademin för Rörelsejurister