Ansökan 2020

Förhandsgranska(öppnas i en ny flik)

Akademin för Rörelsejurister 2020

I sommar genomförs Akademin för Rörelsejurister, ett fyra dagar långt internat för juridikstuderande och jurister. Målet är att samla progressiva personer som är i början av sitt juridiska arbete och brinner för antidiskriminering, mänskliga rättigheter, social rättvisa och ser behovet av att organisera sig.

Akademin för rörelsejurister utbildar i praktisk och teoretisk juridik med fokus på rättskritik, barnrätt, förvaltningsrätt, boendefrågor, migrationsrätt, HBTQ-rättigheter, processföring, demokratiarbete, med mera. Här får du som jobbar rörelsejuridiskt en plattform där du får lära känna likasinnade och yrkesverksamma praktiker och akademiker, ta del av konkreta verktyg och knyta kontakter som är nyttiga för såväl dig själv som den rörelse som du redan i dag är en del av.

Till vår hjälp kommer vi ha inspirerande och kunniga föreläsare inom respektive område samt aktiva deltagare. Akademin innehåller såväl föreläsningar som praktiska workshops och grupparbeten.

Sommarakademin i rörelsejuridik kommer att hållas utanför Stockholm den 24–28 augusti 2020, och arrangörerna bekostar resa, mat och uppehälle för dem som blir antagna till akademin. Utbildningen kommer att vara krävande men givande. Det är ett begränsat antal sökbara platser. När du anmäler dig till akademin behöver du veta att du har möjlighet att delta alla dagar.

Ansökan

För att bli aktuell för att delta i Akademin ser vi gärna att du:

    – Är nyutexaminerad jurist eller har studerat juridik i minst fyra terminer.

    – Befinner dig i början av ditt juridiska arbete.

    – Arbetar eller har arbetat med folkbildning eller lokal organisering, särskilt inom något av de rättsområden som akademin täcker.

    – Har för avsikt att konkret arbeta rörelsejuridiskt i framtiden.

Vi vill att du:

    – Skriver ett brev och berättar om vem du är (max 2 A4). I brevet bör du utveckla kring hur du ser på, och arbetar med, rörelsejuridiken idag och hur du planerar att använda juridiken i framtiden. Brevet ska även innehålla dina kontaktuppgifter: bostadsort, telefonnummer, e-postadress, lärosäte, termin, etc.

    – Skicka med ett (CV) med tidigare erfarenheter.

Sista ansökningsdag är 25 april och besked ges under maj månad. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till rorelsejurister@arenagruppen.se.

Akademin strävar efter att anta en blandad och dynamisk grupp som i största möjliga mån speglar det svenska samhället. För att undvika snedrekrytering gällande deltagarnas bakgrund tillämpar vi jämställdhets- och mångfaldskriterier i urvalsprocessen. Våra deltagare brukar vara i olika åldrar och från hela landet. Fokus är på att få med deltagare med en juridisk bakgrund.

Notera att om du ställer in med kort varsel, (senare än en månad före kursstart) debiteras du för resekostnader och arrangörskostnader.

Arrangörerna följer utvecklingen kring covid-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av det oklara läget i framtiden arrangeras Akademin med förhoppningen att situationen har vänt till det bättre mot slutet av sommaren. Förebyggande åtgärder vidtas i den mån det behövs samt krävs med hänsyn till risk för smittspridning.

Ta hand om er och varandra. Vi ses i sommar!

Rami Al-Khamisi

Rektor för Akademin för Rörelsejurister