Ansökan 2019

Akademin

I sommar genomförs Akademin för rörelsejurister, ett fyra dagar långt internat för juridikstuderande och jurister. Målet är att samla progressiva och rättviseorienterade personer som är i början av sitt juridiska arbete och brinner för antidiskriminering, mänskliga rättigheter och social rättvisa och ser behovet av att organisera sig.

Akademin för rörelsejurister utbildar i praktisk och teoretisk juridik med fokus på rättskritik, migrationsrätt, barnrätt, förvaltningsrätt, boendefrågor, hbtq-rättigheter, processföring, demokratiarbete m.m. Här får du som jobbar rörelsejuridiskt en plattform där du får lära känna likasinnade och yrkesverksamma praktiker och akademiker, ta del av konkreta verktyg och knyta kontakter som är nyttiga för såväl dig själv som den rörelse som du redan i dag är en del av.

Till vår hjälp kommer vi ha inspirerande och kunniga föreläsare inom respektive område, såväl aktiva deltagare. Akademin innehåller såväl föreläsningar som praktiska workshops och grupparbeten.

Sommarakademin i rörelsejuridik kommer att hållas utanför Stockholm den 26–30 augusti 2019, och vi bekostar resa, mat och uppehälle för dem som blir antagna till akademin. Utbildningen kommer att vara krävande men givande. Det är begränsat antal sökbara platser. När du anmäler dig till akademin behöver du veta att du har möjlighet att delta alla dagar.

Ansökan

För att bli aktuell för att delta i Akademin ser vi gärna att du är:

    – Är nyutexaminerad jur.kand eller studerat juridik i minst 4 terminer

    – Befinner dig i början av ditt juridiska arbete

    – Har ett aktivt socialt engagemang i någon förening och i någon av de rättsområden som kursen täcker

    – Eftersträvar att i framtiden arbeta rörelsejuridiskt

Vi vill att du:

    – Skriver ett brev och berättar om vem du är (max 2 A4), hur du ser och arbetar med rörelsejuridken idag och hur du planerar att använda juridiken i framtiden. Brevet ska även innehålla dina kontaktuppgifter: bostadsort, telefonnummer, e-postadress, lärosäte, termin, etc.

    – Skicka med ett (CV) med tidigare erfarenheter.

Sista ansökningsdag är 25 april och besked ges någon vecka senare, vi kommer att genomföra intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till rorelsejurister@arenagruppen.se.

Akademin strävar efter att anta en blandad och dynamisk grupp som i största möjliga mån speglar det svenska samhället. För att undvika snedrekrytering gällande deltagarnas bakgrund tillämpar vi jämställdhets- och mångfaldskriterier i urvalsprocessen. Våra deltagare brukar vara 23-35 år och från hela landet. Fokus är på att få med deltagare med juridisk bakgrund.

Notera att om du ställer in med kort varsel, (senare än en månad före kursstart) debiteras du för resekostnader och arrangörskostnader.

Vi ses i sommar!

Rami Al-Khamisi

Rektor för Akademin för Rörelsejurister