Kategorier
Uncategorized

Ansök till akademin 2019

Akademin för Rörelsejurister kommer att hållas utanför Stockholm den 26–30 augusti 2019, och arrangörerna bekostar resa, mat och uppehälle för dem som blir antagna till akademin. När du anmäler dig till akademin behöver du veta att du har möjlighet att delta alla dagar. Grundkravet för antagna är att de ska ställa upp på Akademin för Rörelsejuristers värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper och ge dem tillgång till juridiska verktyg. 

Sista ansökningsdag är 25 april och vi kommer att genomföra intervjuer löpande, så gå in på Ansökan 2019 och skicka in din ansökan till rorelsejurister@arenagruppen.se.

Rörelsejurister från 2018 års akademi