Program och föreläsare

Akademin för Rörelsejurister är ett ledarskapsprogram för unga jurister och juridikstuderande med inriktning på social mobilisering, antidiskriminering och medborgerliga rättigheter. Under fem dagar kommer deltagarna att ta del av föreläsningar, samarbeta i workshops och i grupper välja ett rättsområde de under dagarna ska titta närmre på.

Bland föreläsarna finns:

Rami al-Khamisi
Aktivist och juridikstuderande som startat Megafonen samt skrivit rapporten ”Rörelsejurister” utgiven av Arena Idé. Rami al-Khamisis föreläsning handlar om rörelsejuridik, makt, juristrollen och förändringsarbete.

 

 

 

 

Justin Hansford
Justin Hansford är verksam vid Georgetown university i Washington, DC och en av USA:s mest profilerade rörelsejurister.  Med utgångspunkt i sina erfarenheter från Black Lives Matter och kommer han att prata om vilken roll jurister kan spela i sociala rörelser och hur jurister kan vara med och driva rörelsernas kamp framåt?

 

 


Kerstin Burman
Kerstin Burman arbetar till vardags på LO/TCO rättsskydd. Processade mot staten för att upphäva tvångssteriliseringar av transpersoner i Sverige. Under sin föreläsning kommer Burman att prata om förändring genom domstolsprocess och gå igenom målet om tvångssteriliseringar av transpersoner.

 

 

 

John Stauffer
John Stauffer är chefsjurist på Civil Rights Defenders, och drev och vann målet mot staten för det s.k. ”Romregistret” där människor olovligen registrerats av Skånepolisen. Stauffer lyfter i sin föreläsning strategisk processföring – ett verktyg för samhällsförändring.

 

 

Stellan Gärde
Stellan Gärde är advokat, författare och ordförande i organisationen apply- humanrights.com. Gärdes föreläsning kommer att handla om att förekomma och kompensera för diskriminering och kränkningar.

 

 

 

Claudia Jiménez Guala
Claudia Jiménez Guala är pecialistombudsman, jurist, på Handelsanställdas förbund. Hennes föreläsningen kommer att beröra arbetslivets juridik i praktiken.

 

 

Babak Behdjou
Babak Behdjou är jurist på Barnrättsbyrån och har arbetat med MR och migrationsrätt. Hans föreläsning kommer att handla om rörelsejuridiken som vapen och verktyg för barnrättare.

 

 

 

 

Emma Persson
Emma Persson är advokat med specialisering på asyl- och migrationsrätt. Hon kommer i sin föreläsning att gå igenom grundläggande asylrätt.

 

 

 

 

Ihsan Kellecioglu
Ihsan Kellecioglu är programansvarig På lika villkor Rädda Barnen. Föreläsningen kommer presentera Rädda Barnens arbete i förorterna och om vilka utmaningar som finns. Han kommer att föreläsa om vilken roll det etablerade civilsamhället bör ha i socioekonomiskt utsatta områden?

 

 


Kerstin Ahlberg
Kerstin Ahlberg forskar om arbetsrätt i europeiskt och globalt perspektiv vid Institutet för social civilrätt, Stockholms universitet. Kerstin Ahlberg kommer under sin föreläsning att prata om arbetsrättens utveckling, drivkrafterna bakom och dess konsekvenser.

 

 

 

Thomas Ohlsson
Thomas Olsson är advokat som företrätt bl.a. Sture Bergwall, de svensk–somaliska medborgarna med Al Barakaat-målet samt Martin Schibbye och Johan Persson. Han kommer i sin föreläsning att prata om advokatrollen och process mot staten.

 

 

 

Lawen Redar
Lawen Redar är riksdagsledamot för (S) och ledamot i riksdagens justitieutskott. Hon kommer att föreläsa om gränsdragning mellan politik och juridik.