Dags att köra igång Akademin 2018

Hösten 2015 efter några års studier på juristprogrammet skrevs rapporten om Rörelsejurister. Nu snart tre år sedan, 2018 anordnas den andra upplagan av Akademin för rörelsejurister. Samtalen har varit många, likaså de initiativ som tagits i landet samband med att rapporten släpptes. De politiska och nationalistiska krafterna som växer i vårt land har fått många Läs mer om Dags att köra igång Akademin 2018[…]

Juridisk aktivism mot hatbrott och näthat

Rasismen och högerextremismen växer runt om i Europa. Samtidigt som hatbrotten mot minoriteter ökar och blir våldsammare. På nätet uppviglas det till hat och hot olika grupper. Vi träffar Robin Enander från Juridikfronten, organisationen som använder juridiken för att motverka nationalistiska brott på nätet, såväl som på gator och torg. Juridikfronten är också inbjudna talare Läs mer om Juridisk aktivism mot hatbrott och näthat[…]

Lagen som verktyg för funktionshinderrörelsen

Independent Living Institute är en ideell organisation som arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Inom denna organisation pågår ett antal olika projekt. Akademin intervjuar Maria Schöler som är inbjuden talare under  temat ”Lagen som verktyg för funktionshinderrörelsen”. Hur skulle ni beskriva ert arbete med rörelsejuridiken? Huvudsyftet med projektet ”Lagen som verktyg” Läs mer om Lagen som verktyg för funktionshinderrörelsen[…]

Rörelsejuridik och verktyg för en barnrättsjurist

Babak Behdjou, jurist på Barnrättsbyrån är inbjuden talare på årets Akademi för Rörelsejurister. En person som själv har växt upp i utsatta miljöer och sett hur svårt barn och ungdomar kan fara illa och hur viktigt det är att det finns vuxna som ihop med barnen kan hävda deras rätt. Babak har tidigare bland annat Läs mer om Rörelsejuridik och verktyg för en barnrättsjurist[…]

Kerstin Burman om rörelsejuristens roll i förändringsarbete

Under sommarens Akademi för Rörelsejurister behandlas frågor om juridisk aktivism och förändringsarbete, både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. En av föreläsarna på akademin är rörelsejuristen Kerstin Burman som arbetar på Unionen, men som tidigare drivit många HBTQ-ärenden pro bono, och även arbetat på antidiskrimineringsbyrån i Kista. Ett av dessa mål drev Kerstin tillsammans Läs mer om Kerstin Burman om rörelsejuristens roll i förändringsarbete[…]

Organisationen som använder juridiken för gruppers sociala rättigheter

Centrum för Sociala Rättigheter bidrar med juridiska verktyg för gräsrotsrörelser som arbetar med social förändring och mobilisering i Malmö med omnejd. Organisationen vill undersöka hur juridik kan användas kreativt och bli ett progressivt verktyg i händerna på dem som kämpar för sociala rättigheter. En av de engagerade i Centrum för sociala rättigheter är Ylva Karlsson som Läs mer om Organisationen som använder juridiken för gruppers sociala rättigheter[…]

Folkets jurister med fokus på hbtq-personer

Under sommarens Akademi behandlas flera rättsområden utifrån ett rörelsejuridiskt perspektiv. En byrå vars jurister fyller ett sådant viktigt behov är Folkets juristbyrå som har fokus på hbtq-personer, och är inbjudna att föreläsa på årets Akademi. Silas Aliki, en av byråns grundare tog sin jur. kand. examen vid Stockholms Universitet år 2016. Under sin studietid arbetade Silas Läs mer om Folkets jurister med fokus på hbtq-personer[…]

Internationella rörelsejurister

De senaste åren har Rami Al-Khamisi, rapportförfattaren till Rörelsejurister, besökt USA, Brasilien och Sydafrika för att träffa människorättsorganisationer, jurister och aktivister. Att vara rörelsejurist är till skillnad från i Sverige mer etablerat runt om i världen, där jurister tar ett större socialt ansvar för att bekämpa orättvisor. I USA kallas de för ”Movement Lawyers”, i Läs mer om Internationella rörelsejurister[…]