Deltagare från Akademin

Under augusti 2017 träffades jurister och juriststudenter från hela landet i Stockholm för att diskutera och utbildas i rörelsejuridiken. Under fyra intensiva dagar med föreläsningar, seminarium och aktivt deltagande kunde deltagarna fördjupa sina kunskaper inom en rad olika rättsområden tillsammans med inbjudna experter.

Då Akademin har som förutsättning att påverka svensk rättskultur och juristrollen, ser vi det som en viktig uppgift att utbilda morgondagens rörelsejurister. De flesta av akademins deltagare är redan socialt engagerade och använder juridiken för att stötta människor i behov. Några av dessa rörelsejurister och förra årets deltagare kan ni läsa om nedanför:

Jenny Nguyen, Malmö, Lunds universitet

Jenny Nguyen, jurist, Malmö, deltagare på akademin 2017

Hur engagerar du dig som rörelsejurist idag?

Främst genom att vara engagerad i Asylrättstudenterna, där vi jobbar på olika sätt för att mobilisera juriststudenter/juridiskt kunniga till och inom asylrörelsen. Jag ger även juridisk information till stödsökande och aktivister.

Varför sökte du in till Rörelseakademin och vad fick du med dig?

För att lära mig mer om hur juridiken kan användas för förändring. Jag fick med mig väldigt mycket, men viktigast var kunskapsutbytet mellan deltagarna om juridikens begränsningar och fällor. Juridik är trots  ett av många verktyg som sociala rörelser kan använda sig av.

Hur ser du på din roll som jurist i framtiden?

Föränderlig. Det är svårt att förutse i detalj, men jag vill fortsätta sträva efter att vara lyhörd inför rörelsernas behov och agera därefter. 

Miran Kakaee, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Miran Kakaee, juristudent, Göteborg, deltagare på Akademin 2017

Hur engagerar du dig som rörelsejurist idag?

Primärt som ordförande för Asylrättstudenterna där vi bistår med juridisk rådgivning för enskilda samt sprider rättsinformation till juriststudenter, gode män, aktivister och andra civilsamhällsaktörer genom att arrangera föreläsningar, utbildningar, m.m.

Varför sökte du in till Rörelseakademin och vad fick du med dig?

För att reflektera över och få en bättre förståelse för min roll som jurist i förhållande till samhället vi lever i. Jag fick med mig verktyg i kampen för social rättvisa och nya vänner.

Hur ser du på din roll som jurist i framtiden?

Jag är inte helt säker, men jag har insett vad den inte kan vara. Den kan inte vara den traditionella juristen och rättstillämparen som blundar för sitt sociala ansvar. Juristen måste finnas för och vara en del av civilsamhället.