Vad är rörelsejuridik?

Rörelsejuridiken är en samhällsengagerad juridik, ett verktyg för social rättvisa. I Sydafrika, USA och i flera andra länder har rörelsejurister...

Om akademin

Akademin för Rörelsejurister Kan juridik användas som ett verktyg för att ge utsatta människor en röst, utjämna sociala orättvisor och jobba för ett mer jämlikt samhälle, och vad är juristers roll i samhället? Det är några av flera frågor som rörelsejuridiken försöker besvara i teori och praktik. Sommaren 2019 genomförs...