Vad är rörelsejuridik?

Rörelsejuridiken är en samhällsengagerad juridik, ett verktyg för social rättvisa. I Sydafrika, USA och i flera andra länder har rörelsejurister...