Ansökan 2019

Akademin I sommar genomförs Akademin för rörelsejurister, ett fyra dagar långt internat för juridikstuderande och jurister. Målet är att samla...

Om akademin

Akademin för Rörelsejurister Kan juridik användas som ett verktyg för att ge utsatta människor en röst, utjämna sociala orättvisor och jobba för ett mer jämlikt samhälle, och vad är juristers roll i samhället? Det är några av flera frågor som rörelsejuridiken försöker besvara i teori och praktik. Sommaren 2019 genomförs...