maj 15, 2017

Akademin för Rörelsejurister

Kan juridik användas som ett verktyg för att ge utsatta människor en röst, utjämna sociala orättvisor och jobba för ett mer jämlikt samhälle, och vad är juristers roll i samhället? Det är några av flera frågor som rörelsejuridiken försöker besvara i teori och praktik.

Sommaren 2019 genomförs Akademin för rörelsejurister  för tredje gången, ett fyra dagars långt internat för jurister och juridikstuderande som arbetar med juridik i vardagen och som brinner för rättvisefrågor. Målet är att samla progressiva personer som brinner för social rättvisa, och som vill använda juridiken och organisering för att uppnå det. Akademin syftar till skapa och stärka morgondagens rörelsejurister. Akademin är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, Arena Idé och ABF.